Fuzje i przejęcia

Spółki przejmowane oraz spółki przejmujące podlegają specyficznym zasadom. Po ogłoszeniu przejęcia spółka traci swoją charakterystykę i zaczyna zachowywać się zgoła inaczej. Poniżej wiadomości Reuters'a na temat przejęć w USA.